Cập nhật thông tin về mô hình lưu kho FBT và cách quản lí đơn hàng

Kính gửi Quý Nhà Bán

Mô hình FBT (Fullfillement By Tiki) là mô hình Lưu tại kho của Tiki. Đây là mô hình duy nhất đủ điều kiện sử dụng dịch vụ TikiNow (giao hàng trong 2h). 

Trong tài liệu này, Quý Nhà Bán có thêm các thông tin về:

  1. Thông tin cơ bản về Mô hình FBT (Fullfillement By Tiki).
  2. Các bước để tham gia mô hình FBT.
  3. Hướng dẫn các bước gửi hàng vào kho Tiki.
  4. Hướng dẫn quản lí đơn hàng.
  5. Hướng dẫn rút hàng lưu kho Tiki.

Thông tin chi tiết, xin mới Quý Nhà Bán xem trong tại liệu bên dưới.

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc nào, Quý Nhà Bán vui long liên hệ bộ phận PSC 19006034  hoặc gửi email tới địa chỉ partnersupport@tiki.vn để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *